thegioidonghodep.com tôn trọng quyền riêng tư của bạn và coi trọng việc bảo đảm an toàn trực tuyến của bạn. Để cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ khách hàng hiệu quả và cập nhật đúng thời gian, chúng tôi ghi lại một loạt thông tin từ việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn một cách tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo dưới đây để giải thích các thực tiễn thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể lựa chọn về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng.

Chính sách quyền riêng tư của thegioidonghodep.com

Cảm ơn bạn đã truy cập vào thegioidonghodep.com. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi. Thông báo quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và (dưới điều kiện nhất định) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Thông báo quyền riêng tư này cũng giải thích các biện pháp chúng tôi đã thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Cuối cùng, Thông báo quyền riêng tư này giải thích các lựa chọn của bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các thực tiễn được mô tả trong Thông báo này. Thông báo quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web này. Chính sách quyền riêng tư này không nhất thiết áp dụng đối với việc thu thập thông tin cá nhân ngoại tuyến của chúng tôi. Vui lòng xem chi tiết dưới đây. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn quyền riêng tư trên bất kỳ trang web nào không thuộc thegioidonghodep.com mà trang web này liên kết đến hoặc mà trang web này liên kết đến.

Thu thập thông tin và Sử dụng thông tin

Thu thập thông tin. Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn thông qua một số cách khác nhau trên trang web này. Một mục tiêu trong việc thu thập thông tin cá nhân từ bạn là để cung cấp một trải nghiệm hiệu quả, ý nghĩa và tùy chỉnh. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Giúp trang web này trở nên dễ sử dụng hơn cho bạn bằng cách không yêu cầu bạn nhập thông tin nhiều lần.
  • Giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm thông tin, sản phẩm và dịch vụ.
  • Giúp chúng tôi tạo nội dung trên trang web này phù hợp nhất với bạn.
  • Thông báo cho bạn về thông tin, sản phẩm và dịch vụ mới mà chúng tôi cung cấp.

(a) Đăng ký và Đặt hàng. Trước khi sử dụng một số phần của trang web này hoặc đặt hàng sản phẩm, bạn phải hoàn thành một biểu mẫu đăng ký trực tuyến. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đến tên, địa chỉ giao hàng và thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email và số thẻ tín dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp quốc gia cư trú và/hoặc quốc gia hoạt động của tổ chức của bạn, để chúng tôi tuân thủ các luật và quy định có liên quan, và giới tính của bạn. Các loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, để thực hiện đơn đặt hàng của bạn, để liên lạc với bạn về đơn hàng của bạn và trang web của chúng tôi, và cho mục đích tiếp thị nội bộ. Nếu chúng tôi gặp vấn đề khi xử lý đơn hàng của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để liên lạc với bạn.

(b) Địa chỉ email. Một số vị trí trên trang web cho phép bạn nhập địa chỉ email của bạn cho mục đích bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký thông báo quảng cáo miễn phí; yêu cầu chúng tôi thông báo cho bạn khi chúng tôi nhận được một thương hiệu mới hoặc kiểu sản phẩm mới; đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi. Việc tham gia vào một cuộc thi hoàn toàn tự nguyện, và bạn có thể chọn liệu tham gia và tiết lộ thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho người chiến thắng cuộc thi và trao giải thưởng. Chúng tôi có thể đăng tên và địa điểm của người chiến thắng cuộc thi trên trang web của chúng tôi.

(c) Cookies và Công nghệ khác. Giống như nhiều trang web khác, trang web này sử dụng cookies và web beacon để tăng tốc độ điều hướng trang web, nhận ra bạn và quyền truy cập của bạn, và theo dõi cách bạn sử dụng trang web.

(i) Cookies là những mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản bởi trình duyệt Internet của bạn trên ổ đĩa cứng của máy tính. Hầu hết trình duyệt Internet được đặt ban đầu để chấp nhận cookies. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình từ chối cookies từ các trang web hoặc xóa cookies từ ổ đĩa cứng của bạn, nhưng nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng một số phần của trang web này. Chúng tôi phải sử dụng cookies để cho phép bạn chọn sản phẩm, đặt chúng trong giỏ hàng mua sắm trực tuyến và mua các sản phẩm đó. Nếu bạn làm điều này, chúng tôi sẽ lưu trữ một bản ghi về hoạt động duyệt web và mua hàng của bạn. CÁC COOKIES TRÊN TRANG WEB NÀY KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ XÂM NHẬP VÀO Ổ CỨNG CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN TIN CẬY CỦA NGƯỜI DÙNG. Cookies của chúng tôi không phải là “spyware”.

(ii) Web beacon hỗ trợ việc gửi cookies và giúp chúng tôi xác định xem một trang web trên trang web này đã được xem và, nếu có, đã được xem bao nhiêu lần. Ví dụ, bất kỳ hình ảnh điện tử nào trên trang web này, chẳng hạn như biểu ngữ quảng cáo, có thể hoạt động như một web beacon.

(iii) Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để giúp chúng tôi điều chỉnh nội dung trang web cho người dùng hoặc hiển thị quảng cáo thay mặt chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng cookies và web beacon để đo hiệu quả quảng cáo. Bất kỳ thông tin nào mà các bên thứ ba này thu thập qua cookies và web beacon không liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào được chúng tôi thu thập.

(d) Tệp nhật ký. Tương tự như hầu hết các trang web, máy chủ trang web tự động nhận ra URL Internet mà bạn truy cập trang web này. Chúng tôi cũng có thể lưu lại địa chỉ giao thức Internet, nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn và dấu thời gian/ngày để quản lý hệ thống, xác minh đơn hàng, tiếp thị nội bộ và khắc phục sự cố hệ thống.

(e) Tuổi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi một cách biết rõ hoặc cố ý. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi và phụ thuộc vào sự trợ giúp của một người cha/mẹ hoặc người giám hộ.

(f) Đánh giá Sản phẩm. Bạn có thể chọn gửi một đánh giá về sản phẩm. Nếu bạn đăng một đánh giá, chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ email và vị trí địa lý của bạn. Nếu bạn gửi một đánh giá, vị trí địa lý của bạn sẽ được hiển thị cho người dùng khác (địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật). Ngoài ra, bất kỳ thông tin cá nhân xác định nào mà bạn gửi kèm theo đánh giá có thể được đọc hoặc sử dụng bởi những người truy cập khác trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn chọn gửi kèm theo đánh giá của bạn. Chúng tôi tin rằng bạn có thể đăng một đánh giá hữu ích mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin.

(a) Sử dụng Nội bộ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn hàng của bạn và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ để cải thiện nội dung và bố cục của trang web, nâng cao hoạt động tiếp thị của chúng tôi và để xác định thông tin thị trường chung về người truy cập trang web này.

(b) Giao tiếp với bạn: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về trang web của chúng tôi, đơn hàng và giao hàng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email xác nhận khi bạn đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo liên quan đến dịch vụ trong các trường hợp hiếm (ví dụ: nếu chúng tôi phải tạm thời tạm ngừng dịch vụ để bảo trì.) Ngoài ra, bạn có thể gửi địa chỉ email của mình để yêu cầu chúng tôi thông báo cho bạn khi chúng tôi nhận được một thương hiệu mới, một kiểu sản phẩm mới hoặc sản phẩm; để đăng ký nhận bản tin email và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi. Nếu bạn gửi địa chỉ email của mình, chúng tôi sẽ sử dụng nó để gửi thông tin cho bạn. Chúng tôi luôn cho phép bạn hủy đăng ký hoặc tắt nhận email trong tương lai. Vì chúng tôi phải liên lạc với bạn về các đơn hàng mà bạn chọn đặt, bạn không thể tắt nhận email liên quan đến đơn hàng của mình.

(c) Sử dụng Bên ngoài. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn dịch vụ tuyệt vời và đưa ra sự lựa chọn tuyệt vời – chúng tôi chủ yếu bán hàng hóa, không phải thông tin. Chúng tôi không bán, cho thuê, trao đổi, cấp phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cụ thể hoặc thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai, trừ trường hợp:

(i) Giống như hầu hết các nhà bán hàng qua danh mục và Internet, chúng tôi đôi khi sử dụng người khác để thực hiện các chức năng cụ thể thay mặt chúng tôi. Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cho những nhà cung cấp dịch vụ này, chúng tôi tiết lộ thông tin để giúp họ thực hiện dịch vụ của họ. Ví dụ, để giao hàng cho bạn, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin. Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để vận chuyển sản phẩm, đảm bảo giao hàng và để chúng tôi có thể nhận phản hồi, cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi và đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ về nhà vận chuyển, chúng tôi cung cấp cho họ một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ giao hàng, email và số điện thoại của bạn.

(ii) Tương tự, để giúp bạn mua sản phẩm và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cho bạn, chúng tôi phải cung cấp số thẻ tín dụng của bạn cho các công ty dịch vụ tài chính như nhà xử lý thẻ tín dụng và các nhà phát hành. Khi chúng tôi gửi số thẻ tín dụng của bạn để được xác nhận, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa dữ liệu tiên tiến để bảo vệ thông tin của bạn. (Thêm thông tin về điều này trong phần Bảo mật Dữ liệu dưới đây.)

(iii) Chúng tôi có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin đó theo yêu cầu từ các nhà chức trách thực hiện cuộc điều tra, yêu cầu trình tự, một lệnh tòa án, hoặc nếu chúng tôi bắt buộc phải tiết lộ thông tin đó theo luật pháp. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi pháp lý của chúng tôi, thực thi Điều khoản Sử dụng hoặc các thỏa thuận khác, hoặc để bảo vệ bản thân chúng tôi hoặc người khác. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để giảm nguy cơ gian lận hoặc nếu ai đó sử dụng hoặc cố gắng sử dụng trang web của chúng tôi vì mục đích bất hợp pháp hoặc để gian lận.

(iv) Chúng tôi sẽ không bán (hoặc trao đổi hoặc cho thuê) thông tin cá nhân xác định được cho các công ty khác như một phần của hoạt động kinh doanh thường xuyên của chúng tôi. Tuy nhiên, có khả năng rằng chúng tôi có thể thu nhập hoặc sáp nhập với một công ty khác hoặc chúng tôi có thể thanh lý một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi. Nếu điều đó xảy ra, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho một công ty khác, nhưng sự tiết lộ đó sẽ tuân thủ Quy định về Riêng tư đang có hiệu lực.

(v) Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không cá nhân (như số lượt truy cập hàng ngày vào một trang web cụ thể, hoặc kích thước đơn hàng được đặt vào một ngày nhất định) với bên thứ ba như đối tác quảng cáo. Thông tin này không xác định trực tiếp bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác.

Bảo mật Dữ liệu

Trang web này sử dụng các biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn, bao gồm Secure Sockets Layer (“SSL”) cho tất cả các giao dịch tài chính qua trang web này. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, và chúng tôi cũng thực hiện một số biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong các cơ sở của chúng tôi. Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn được hạn chế. Chỉ những nhân viên cần truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện một công việc cụ thể mới được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Cuối cùng, chúng tôi dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để đảm bảo an ninh vật lý cho một số phần cứng máy tính của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng các quy trình bảo mật của họ là đủ. Ví dụ, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn truy cập vào các máy chủ được giữ trong một môi trường vật lý an toàn, đằng sau một lồng kín và một tường lửa điện tử.

Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh hoàn toàn. Hiện tại, không có an ninh hoàn toàn tồn tại ở bất kỳ nơi nào trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Từ chối/Tùy chỉnh

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ (a) sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn; (b) ngừng gửi email đến địa chỉ email của bạn; và/hoặc (c) vô hiệu hóa tài khoản của bạn để ngăn chặn bất kỳ giao dịch mua sắm nào trong tương lai thông qua tài khoản đó. Bạn có thể gửi yêu cầu này tại phần thông tin khách hàng, hoặc gọi điện hoặc gửi email yêu cầu của bạn đến Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của thegioidonghodep.com tại Watchesmall. Vui lòng không gửi email số thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác.

Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin ngoại tuyến

Như bạn có thể mong đợi từ thegioidonghodep.com, phần lớn thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua trang web của chúng tôi, và Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho việc thu thập thông tin cá nhân trực tuyến đó. Chúng tôi cũng cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn được thu thập ngoại tuyến. Ví dụ, khách hàng có thể gọi điện cho chúng tôi để đặt hàng hoặc đặt câu hỏi. Trong cuộc gọi, chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân cần thiết để đặt hàng hoặc trả lời câu hỏi. Khi chúng tôi cần lưu trữ thông tin, chúng tôi sẽ nhập thông tin đó vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi thông qua mã hóa SSL. Có những cách khác chúng tôi có thể nắm thông tin cá nhân ngoại tuyến, và Chính sách này không thảo luận hoặc cố gắng dự đoán tất cả những phương pháp hoặc việc sử dụng đó. Như đã đề cập, chúng tôi chủ yếu bán hàng hóa, không phải thông tin, và chúng tôi sẽ cố gắng xử lý thu thập, sử dụng và tiết lộ ngoại tuyến một cách nhất quán với các thực hành trực tuyến liên quan của chúng tôi.

Cập nhật Chính sách này

Nếu chúng tôi thay đổi hoặc cập nhật Quy định Riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng thông tin về các thay đổi và cập nhật trên trang web này để bạn luôn được biết thông tin chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Quy định Riêng tư này từ thời gian này để biết xem Quy định Riêng tư đã được thay đổi hay cập nhật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Quy định Riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.